Митр. Антоний (Паканич): Без пълно доверие в Твореца и Неговия Промисъл спасението е невъзможно.

Защо е важно да избягвате ропот

Въпреки най-трудната ситуация, в която се намираме, важно е да се предпазим от един ужасен грях – роптаенето срещу Бога.

Този грях хитро и изтънчено, като змия, се прокрадва в душата и я превзема напълно. Вярата ни в Господ се основава на убеждението, че всичко, което се изпраща в живота ни, е позволено свише. А задачата на християнина е да се смири и да приеме Волята Божия.

Прп. Силуан Атонски завещава: който иска да се спаси, той трябва въпреки всичко да благодари на Всевишния с думите: „Слава на Тебе, Боже наш, слава на Тебе, Боже наш, слава на Тебе, Боже наш!“ Този привидно наивен съвет съдържа най-висшия смисъл на отношенията между човека и Бога. Без пълно доверие в Създателя и Неговия Промисъл спасението е невъзможно.

Днес нашата вяра е на изпитание, както някога бе изпитана вярата на Йов Многострадателния, който изгуби всичко в един миг. И ако Му вярваме, Той няма да ни посрами. Само Господ знае как да води всички към спасение.

Цикълът на живота ни улавя в стоманените си нокти и ние нямаме време да мислим за основните неща в живота си, нямаме време да си поемем дъх. Човек се втурва между дела, покупки, опитвайки се да отговори на наложените стандарти. И чак когато го измъкнат от това шеметно бягане, той спира и си мисли: къде бягам? Излишното и повърхностното изчезва. Остава само истинското.

Човекът е слаб и немощен. По собствена воля той не може да спре състезанието и всъщност не е в състояние да направи нищо добро и спасително. Всичко добро и светло идва от Бог, от Божественото присъствие в живота ни. И от степента, до която Го пускаме в живота си, става възможно да осъзнаем и да се отворим напълно за всичко, което е в нас – по образ и подобие.

Господ е с нас и сега, както и преди. Затова нека не се отчайваме, а се укрепяваме във вярата!

Социальные комментарии Cackle