Материалы по: Pravlife.org

19/05/2022 - 11:54

Розмова, діалог мають замінити мову зброї, наголосив Предстоятель.

19/05/2022 - 11:15

Митрополит Клінський Леонід прибув до Уганди.

19/05/2022 - 07:24

Свя­той пра­вед­ный Иов жил за 2000–1500 лет до Рож­де­ства Хри­сто­ва, в Се­вер­ной Ара­вии, в стране Ав­си­ти­дий­ской, в зем­ле Уц. Жизнь и стра­да­ния его опи­са­ны в Биб­лии (Кни­га Иова). Есть мне­ние, что Иов при­хо­дил­ся пле­мян­ни­ком Ав­ра­аму: был сы­ном бра­та Ав­ра­ама – На­хо­ра.

18/05/2022 - 19:05

Синод визначив час і місце відспівування та поховання спочилого Першоієрарха Руської Зарубіжної Церкви.

18/05/2022 - 16:35

Розтрощено огорожу, у вікнах вибито скло, уламками снарядів посічені куполи та стіни богослужбової будівлі.

18/05/2022 - 14:51

Стрічка розповідає про життя і подвиг преподобного Іова Угольського.

18/05/2022 - 10:04

Монастир знаходиться в зоні бойових дій.

18/05/2022 - 07:30

Свя­тая ве­ли­ко­му­че­ни­ца Ири­на жи­ла в I ве­ке и до Кре­ще­ния но­си­ла имя Пе­не­ло­па. Она бы­ла до­че­рью языч­ни­ка Ли­ки­ния, пра­ви­те­ля об­ла­сти Ми­гдо­ния Ма­ке­до­ния. Ли­ки­ний по­стро­ил для до­че­ри от­дель­ный рос­кош­ный дво­рец, где она жи­ла со сво­ей вос­пи­та­тель­ни­цей Ка­ри­ей, окру­жен­ная сверст­ни­ца­ми и слу­га­ми. Еже­днев­но к Пе­не­ло­пе при­хо­дил на­став­ник по име­ни Апе­ли­ан, ко­то­рый обу­чал ее на­у­кам. Апе­ли­ан был хри­сти­а­ни­ном; во вре­мя уче­ния он го­во­рил де­ви­це о Хри­сте Спа­си­те­ле и на­ста­вил ее хри­сти­ан­ско­му уче­нию и хри­сти­ан­ским доб­ро­де­те­лям.

17/05/2022 - 18:19

Митрополит Іларіон повністю віддавав себе на служіння Церкві, зазначив Блаженніший Митрополит Онуфрій.

17/05/2022 - 16:37

Протоієрей Володимир Литвинчук позбавлений права причастя.

17/05/2022 - 15:45

Май – время сирени. Кажется, нет таких оттенков спектра между красным и голубым, которые не присутствуют в сирени. Предлагаем насладиться недолговечной красотой этого чудесного растения.

17/05/2022 - 12:52

Репери зняли відеокліп на фоні іконостасу ХІХ століття.

17/05/2022 - 12:26

У богослужбовій будівлі вибито вікна, знищено вітражі.

17/05/2022 - 11:32

У с. Стадники церква опечатана через можливе силове захоплення, у с. Вовничі закрита після голосування жителів за перехід у ПЦУ.

17/05/2022 - 09:10

Митрополит Східно-Американський і Нью-Йоркський Іларіон помер на 75-му році життя.

17/05/2022 - 07:57

Свя­тая Пе­ла­гея (Пе­ла­гия) ро­ди­лась в Тар­се (в Ма­лой Азии) от знат­ных ро­ди­те­лей – языч­ни­ков. От­ли­ча­лась она необык­но­вен­ной кра­со­той и бле­стя­щим об­ра­зо­ва­ни­ем. Им­пе­ра­тор Дио­кли­ти­ан (284–305 гг.) хо­тел же­нить на Пе­ла­гее сво­е­го усы­нов­лен­но­го на­след­ни­ка, но она, уве­ро­вав во Хри­ста, по­же­ла­ла по­свя­тить Ему свою жизнь и от­ка­за­ла в сво­ей ру­ке цар­ско­му на­след­ни­ку.

16/05/2022 - 17:21

Храм Трьох Вселенських Святителів м. Попасна був освячений 2018 року.

16/05/2022 - 16:45

У діалозі щодо майбутнього єпархій у Північній Македонії Церква діятиме без огляду на геополітичні підходи.

16/05/2022 - 15:14

Чин рукопокладення звершив Блаженніший Митрополит Онуфрій.

16/05/2022 - 13:49

За визнання у «Македонської церкви» забрали чотири єпархії.

Сторінки