Материалы по: Pravlife.org

28/09/2023 - 18:01

Позачерговий Собор ЯАПЦ відбувся сьогодні у Токіо.

28/09/2023 - 16:57

Спільними зусиллями зібрано 25 тонн вантажу.

28/09/2023 - 14:01

Правозахисники зустрілися з митрополитом Іонафаном (Єлецьких).

28/09/2023 - 12:23

Богослови та професори обговорили порушення прав віруючих в Україні.

28/09/2023 - 11:12

Під обстріл потрапив господарський двір обителі.

28/09/2023 - 09:48

Свя­той ве­ли­ко­му­че­ник Ни­ки­та был готф. Он ро­дил­ся и жил на бе­ре­гах Ду­ная. По­стра­дал за Хри­ста в 372 го­ду. То­гда хри­сти­ан­ская ве­ра уже ши­ро­ко рас­про­стра­ни­лась в стране гот­фов. Свя­той Ни­ки­та уве­ро­вал во Хри­ста и при­нял Кре­ще­ние от готф­ско­го епи­ско­па Фе­о­фи­ла, участ­ни­ка I Все­лен­ско­го Со­бо­ра. Рас­про­стра­не­нию хри­сти­ан­ства ста­ли про­ти­вить­ся языч­ни­ки-гот­фы, в ре­зуль­та­те че­го воз­ник­ла меж­до­усоб­ная брань.

27/09/2023 - 18:31

Чин звершили два архієреї Української Православної Церкви.

27/09/2023 - 16:44

Сила хреста потрібна і в боротьбі з дияволом, і в боротьбі з самим собою.

27/09/2023 - 10:41

До грубого порушення прав віруючих УПЦ призвели дії неуповноважених осіб та бездіяльність чиновників.

27/09/2023 - 08:41

В этот день пра­во­слав­ные хри­сти­а­не вс­по­ми­на­ют два со­бытия. Как го­во­рит Свя­щен­ное Пре­да­ние, Крест был най­ден в 326 го­ду в Иеру­са­ли­ме. Про­изо­шло это око­ло го­ры Гол­го­фы, где был рас­пят Спа­си­тель. И вто­рое со­бытие — воз­вра­ще­ние Жи­во­тво­ря­ще­го Кре­ста из Пер­сии, где он на­хо­дил­ся в пле­ну. В VII ве­ке его вер­нул в Иеру­са­лим гре­че­ский им­пе­ра­тор Ирак­лий. Оба со­бытия объеди­ня­ет в на­зва­нии празд­ни­ка то, что об­ре­тен­ный Крест пе­ред на­ро­дом воз­дви­га­ли, то есть под­ни­ма­ли.

26/09/2023 - 17:19

Ієромонаха Віктора (Інякіна) покарано за дії, несумісні зі званням священика.

26/09/2023 - 13:26

Ці 10 настанов допоможуть провести у мирі «період віку мудрості», вважає архієпископ Сучавський і Редеуцький Каллінік.

26/09/2023 - 11:19

Предстоятель РПЦ поінформований про вжиті дії.

26/09/2023 - 09:35

В этот день вспоминается торжество по случаю освящения храма Воскресения Христова в Иерусалиме, сооруженного равноапостольным Константином Великим и его матерью равноапостольной царицей Еленой.

25/09/2023 - 17:56

Справу священнослужителя розгляне суд Московської єпархії.

25/09/2023 - 14:57

У турботах за майбутнє Церкви кожному з нас слід зосередитися не на галасливому протистоянні з людьми, які вороже до нас налаштовані, а на дієвому свідченні про Христа і Його Церкву.

25/09/2023 - 14:33

Ухвалено Звернення до пастви, Святогірській Лаврі надано статус ставропігії, відбулася зміна намісника Банченського монастиря.

25/09/2023 - 13:51

Урочистість очолив митрополит Запорізький і Мелітопольський Лука.

Сторінки