Материалы по: Pravlife.org

12/05/2020 - 21:56

Все здесь настраивает на молитву, на духовный разговор с Творцом всего сущего на земле...

12/05/2020 - 17:59

Святитель Василій Острозький – вакцина, яка діє століттями, заявив митрополит Чорногорський і Приморський Амфілохій.

12/05/2020 - 16:11

Красивые и добрые фото животных и их детенышей.

12/05/2020 - 15:13

Священик перебуває у важкому стані в одній із лікарень м. Вінниці зі встановленим захворюванням на COVID-19.

12/05/2020 - 14:20

Уряду спрямовані пропозиції ВРЦіРО щодо відкриття храмів.

12/05/2020 - 12:10

Служіння медсестер заслуговує особливої поваги та молитви.

12/05/2020 - 10:33

Вихованці КДС заспівали в найбільшому віртуальному хорі.

12/05/2020 - 08:27

В се­ле Ма­лая Ило­ви­ца, что на Шум­щине, в мно­го­дет­ной кре­стьян­ской се­мье Вар­на­вы Го­ло­ва­тю­ка 27 но­яб­ря 1894 го­да ро­дил­ся сын, в Свя­том Кре­ще­нии на­зван­ный Иа­ко­вом в честь му­че­ни­ка Иа­ко­ва Пер­ся­ни­на. Мир и со­гла­сие, ца­рив­шие в се­мье, неволь­но пе­ре­да­ва­лись ма­лень­ко­му Иа­ко­ву. С ран­не­го дет­ства бу­ду­щий по­движ­ник, по­гру­жен­ный в хо­зяй­ствен­ные за­бо­ты, ви­дел бла­го­че­стие сво­их ро­ди­те­лей, ко­то­рые и из до­ма не вы­хо­ди­ли без мо­лит­вы, впи­ты­вал в се­бя все са­мое доб­рое и свя­тое.

11/05/2020 - 17:36

Єпископ Сильвестр помолився за здоров'я лікарів і поіменно згадав померлих від COVID-19 священнослужителів.

11/05/2020 - 16:05

Побудуй, тоді й володітимеш Лаврою, заявив Блаженніший Митрополит Онуфрій.

11/05/2020 - 14:03

У молитовній ході взяли участь насельники монастиря.

11/05/2020 - 13:24

Нову традицію впроваджено на період карантину.

11/05/2020 - 12:43

Складено адмінпротоколи за трьома статтями.

11/05/2020 - 11:19

Обитель була закрита через підпали монастирів і храмів УПЦ, що почастішали у квітні.

11/05/2020 - 10:33

Близько 500 осіб стояли дві години в черзі до церкви в містечку Одежо на півночі Італії, щоб причаститися.

11/05/2020 - 08:38

Апостол Иасон происходил из Тарса (Малая Азия). Он был первым христианином в городе. Апостол Сосипатр был родом из Ахаии. Оба они стали учениками апостола Павла, который даже назвал их своими "сродниками" (Рим. 16, 21). Святой Иасон был поставлен епископом в родном городе Тарсе, а святой Сосипатр - в Иконии. С Евангельской проповедью они отправились на запад и в 63 году достигли острова Керкиры в Ионическом море близ Греции.

10/05/2020 - 08:55

Пре­по­доб­ный Сте­фан, игу­мен Пе­чер­ский, епи­скоп Вла­ди­ми­ро-Во­лын­ский, с мо­ло­дых лет под­ви­зал­ся в Ки­е­во-Пе­чер­ской оби­те­ли под ру­ко­вод­ством пре­по­доб­но­го Фе­о­до­сия († 1074; па­мять 3/16 мая). До по­стри­же­ния в мо­на­ше­ство свя­той Сте­фан рос в се­мье бо­га­тых ро­ди­те­лей; по­сле их смер­ти он раз­дал все иму­ще­ство и ре­шил по­свя­тить се­бя слу­же­нию Бо­гу.

09/05/2020 - 14:31

Для завантаження доступні всеношна, часи та обідниця.

09/05/2020 - 13:21

Схиляємо голови перед воїнами та вождями, котрі поклали життя, щоби ми могли насолоджуватися красою світу.

09/05/2020 - 11:23

Карантин мине і буде нормальне життя, упевнений Блаженніший Митрополит Онуфрій.

Сторінки