Митр. Антоний (Паканич): Колкото и изпитания да ни паднат, животът е все паккрасив.

Понякога не забелязваме многото причини за радост и благодарност, които са около нас. Както и не забелязваме откровени чудеса.

Разбира се, трудно е да се радваме, когато катастрофи и бедствия са навсякъде. Но, както знаете, на практика нямало нито едно поколение, което да не е било изправено пред войни или катаклизми. И все пак животът продължи.

Трябва да се научим да живеем и да се радваме въпреки трудностите, които идват от време на време в живота ни. Това е възможно само ако се фокусирате върху най-важното. И основното за човек е спасението на душата. Останалото е само фон, нищо повече.

Много често именно фона ние извеждаме на преден план и тогава се появява пристрастие, грешно отношение към случващото се, подмяната на истинската реалност с фалшива.

Всичко важно в живота ни е неизменно, независимо какви бури и ветрове се надигат. Нашата реалност е животът в Христос. Господ е центърът и смисълът на живота. При Него нищо не е страшно, всичко може да бъде преодоляно. Загубвайки връзка с Бога, оставаме сами, без значение колко хора ни заобикалят. Спасението от самотата, страховете и копнежа е само в Бог. Той е Източникът на вдъхновение и радост. Никакво общение или земни блага не могат да ни дадат това.

Господ обединява видимия свят и Небесния свят, живите и мъртвите, земната Църква и Небесната Църква. Само Той знае пътя, по който можем да влезем във Вечността. Само Той може да отвори спасителната врата за нас и да ни помогне да станем безсмъртни.

Всяко изпитание е още една причина да вспомним Бог, Неговата милост и слава, да Му се доверим. Няма нищо по-блажено и красиво за човек от това да следва Неговата Свята воля. Безусловното следване на Спасителя е върхът на блаженството и може би проява на най-висшата връзка между Бог и човека тук на земята.

Животът е момент, който ни подготвя за красив и безкраен живот в Христос. Няма нужда да усложняваме този живот и да си поставяме други цели. Просто трябва да живеем с Бог!

Записано от Наталия Горошкова

Социальные комментарии Cackle