Митрополит Антоний (Паканич): „Нашата задача е да направим този зъл свят поне малко по-светъл и по-добър”

Без Бога всякакво добро намерение се превръща в зло.

От Евангелието знаем думите на Спасителя: "... без Мене не можете да вършите нищо" (Йоан 15: 5). Преди всичко това означава, че всички предприети без Бога наши  начинания са обречени на провал, без значение колко добри ни са били намеренията. Но в тези думи има още един оттенък: делата, които са извършени без Бог, стават безбожни в най-буквалния смисъл. С всички последствия и проблеми, произтичащи от тук.

Нека да си спомним световната история и събитията от последните години и да поразмислим. През епохата на Просвещението (XVIIIв.) всичките прекрасни идеи на философите за "свобода, равенство и братство" приключили с кървавата френска революция. Също като и идеите на философите от XIX век са довели до още по-кървава революция и много жестоки тоталитарни режими. Също така  всичките съвременни идеи за равенството на расите и половете, толерантността и други неща преминават във фактическа борба срещу свободата на словото и в диктатура на малцинствата. Даже съвсем невиновни идеи като загриженост за околната среда или защита на животните внезапно се превръщат в инструмент на човеконенавистничество до толкова, че плаши дори и онези, които в свое време активно се борили за чиито да е било права.

Невярващите хора трудно разбират причината за такова изопачаване на светлите идеи. Всичко това го свързват с човешкия фактор, опитват се да обяснят от гледна точка на икономиката, психологията, културата – с каквото и да е, но отговора все пак не намират.

На нас ни е много по-лесно да осъзнаем и разберем причините за краха на всичките добри намерения. Защото там, където Бог Го няма, има го дявола. Както казват: "Свято място празно не остава", затова ако няма святост, мястото веднага ще бъде заето със зло. Ако светът се отказва от Бога, всичките му светли идеи тутакси се оказват във властта на дявола, без значение дали съвременните "светли идеолози" вярват в него или не.

За нас тук няма нищо ново: "Знаем, че ние сме от Бога и че цял свят лежи в злото" (1 Йоан 5:19). И задачата на християните да не се опитват да създадат "Божието царство на земята". Това не е невъзможно. Нашата задача е да направим този зъл свят поне малко по-светъл и по-добър! Това е възможно само с Бога и в Бога.

Записано от Наталия Горошкова

Социальные комментарии Cackle