Материалы по: Тинторетто

28/07/2021 - 12:48

Занимљиво је говорити о овом уметнику не само као о феномену Венеције, већ и, можда, о једној од кључних фигура читаве касне ренесансе.