Материалы по: пророк Исайя

12/04/2021 - 13:52

«Дух је Господа Бога на мени, јер ме Господ помаза… да огласим годину милости Господње» (Ис. 61:1-2).