Защо не можем да игнорираме Петровия пост

Митрополит Антоний (Паканич) разказва за важността на Петровите пости за вярващите.

Петровите пости започват в понеделник, след неделя на всички светии. Деня на началото на поста не е постоянен и зависи от Великден. Постът може да продължи от една до шест седмици. Тази година Петровият пост започва на 28 юни и ще продължи до 11 юли.

Игнориране

Петровият пост не е толково строг, както Великия пост. Обаче това не е повод за игнориране.

През всички дни на поста се разрешава яденето на риба освен в дните сряда и петък. За болните, бременните и възрастните хора постната дисциплина се улеснява. Благодарение на летния сезон през които винаги се пада поста имаме какво да готвим: плодове, гъби и ягоди.

Още от първите векове от съществуването на Църквата християните са спазвали Петровия пост. Окончателно той е утвърден по-късно, когато в Константинопол и Рим са били построени църквите, посветени на името на първовърховните апостоли Петър и Павел.

Смисълът на поста

Така в "Апостолското предание" от III век, което изцяло ни разкрива картината на църковния живот през онова време, се упоменава за Петровия пост. Тогава този пост компенсирал Великият пост на всички онези, които не са могли да постят пред Великден.

За това се говори в глава 33: 

"Ако някой, бъдейки в мореплаване или поради някаква друга необходимост, не знаел кога е Великден, то, след като е узнал, нека пости за миналия пост след Петдесетница".

В продължение на 50-те дена след Великден постът е бил невъзможен.

Постът го наречали "Петров" по-късно, и главният му смисъл бил подражанието на апостолите в тяхното служение, които с пост и молитва се готвили към своята най-голяма мисия - Евангелската проповед.

Метафизиката в действието

Но преди осъществяването на възможността на апостолската проповед на света светите мъже отначало са преминали път на личното богопознание и раждането на истинската вяра в сърцето.

След това апостолите са осъзнали Възкресението Господне като празник на победата върху смъртта, победата на абсолютната, висшата справедливост върху човешкия разум, после настъпило Възнесението -  празникът на установяването на пътя към богопознанието и богообщението, и накрая дошъл Денят на Света Тройца - Рожденият ден на Христовата Църква, отправната точка на новата ера. Апостолите за малко време мъжествено са превъзмогнали основните стадии на богопознанието, открити за търсеща душа.

Преживявайки всичко това и възрастявайки във вярата и в Светия Дух, те са пристъпили към изпълнението на Божията заповед: "Идете,научете всички народи, кръстейки ги в името на Отца и Сина и Светия Дух" (Мат. 28:19).

Затова следващия логичен етап в безкрайното постижение на метафизическия смисъл на битието, веднага след празничния Триод, е  величанието на апостолкото служение. Само с Петровият пост, посветен на първовърховните апостоли, ние правим равносметка за периода на Богопознанието и Богооткровението.

Какво е най-важно да направим през Петровите пости

Първо, имайки предвид, че от древността на Петровия пост била възложена  особена мисия като компенсация за загубеното през Великия пост, то и днес можем да следваме това предписание. Това е прекрасна възможност да доведем до края започнатото и незавършеното до Великден. Да простим ближния, сами да се променим, да помогнем на нуждаещите се, да победим злото и да увеличим макар на една "йота" доброто, първо в сърцето си. 

Второ, да изминем пътя на апостолите - да преживеем Възкресението Господне, Неговото Възнесение, да усетим единството на Света Тройца. Трето - да изпълним заповяданото ни от апостолите.

Ето наставлението на Апостол Павел от Първото послание до Солуняните:  "Винаги се радвайте. Непрестано се молете. За всичко благодарете: защото такава е за вас Божията воля в Христос Иисус"

И радостта, и благодарността, и непрекъснатата молитва - са плодове на Светия Дух, които ни заповядано да придобием през целия си живот.

Записано от Наталия Горошкова

Теги

Социальные комментарии Cackle