За Рождеството на Йоан Кръстител, или опасно ли е чествуването на Иван Купала

Митрополит Антоний (Паканич) съветва, какво трябва да правим в този ден, а какво категорично не трябва.

7 юли Църквата чества Рождеството на честния славния Пророк, Предтеча и Кръстител Господен Йоан.

Йоан Кръстител е един от най-честваните светци. "Между родените от жени не се е явил по-голям от Йоана Кръстителя", казва за него Спасителят.

Последният и първият

В царствуването на Ирод живял един свещеник по име Захарий. Имал и жена, името и е било Елисавета. Съпрузите водели праведен и благочестив живот. Бъдейки в преклонна възраст, те нямали деца, тъй като Елисавета бил безплодна, поради което много са се съкрушавали за това.

Веднъж, когато Захария кадил в светилището, явил му се Ангел, който казал: " Не бой се, Захарие, понеже твоята молитва биде чута, и жена ти Елисавета ще ти роди син, и ще го наречеш с името Йоан; и ще имаш радост и веселие, и мнозина ще се зарадват за раждането му; защото той ще бъде велик пред Господа; няма да пие вино и сикер, и ще се изпълни с Духа Светаго още от утробата на майка си; и мнозина синове Израилеви ще обърне към техния Господ Бог...  " (Лк. 1:13-16).

Йоан Кръстител се родил на шет месеца по-рано от Христос и бил по майчината линия Негов роднина.

Пророк Йоан станал последен сред пророците , предсказващи идването на Месията в света. Той дълго се готвил до изпълнението на главното си предназначение - проповедта на еврейския народ за идването на Спасителя. С продължителен строг пост и молитва той до тридесет години се намирал самотен в пустинята, докато Господ не го призова да върви в света и да проповядва за идването на Христос. По такъв начин със своя пустиннически подвиг Йоан положил начало на монашеството.

Той дошъл на река Йордан, където започнал да разказва на хората за покаянието и кръщението. Думите на пророка били толкова силни, че потресените хора, като са му повярвали, веднага се кръстили в реката. Безусловно кръщението в Йордан не е било тайнството кръщение в такъв вид, както ние го знаем сега, но това било негово утвърждаване в света.

В един от дните Самият Спасител дошъл при реката и молил Йоана да Го кръсти.

Пророкът възкликнал:  "Аз имам нужда да се кръстя от Тебе, а Ти ли идеш при мене?" (Мат. 3:14).

Спасителят отговорил: "Тъй нам подобава да изпълним всяка правда" (Мат. 3:15). По времето на кръщаването "отвори се небето, и Дух Светий слезе върху Него в телесен вид, като гълъб, и чу се глас от небето, който казваше: Ти си Моят Син възлюбен; в Тебе е Моето благоволение!" (Лк. 3:31-22).

Както е известно от Писанието, Пророка  и Кръстителя Йоана го чакала мъченическа смърт. Той бил затворен в тъмницата от цар Ирод за това, че е изобличил неговия престъпен брак с Иродиада. На Йоан му отсякли главата по време на пира,  на който дъщерята на Иродиада Саломея танцувала пред гостите, с каквото им е угодила и като "награда" получила от доволния цар главата на Йоана Кръстителя. Таза глава Саломия я поискала по майчиния съвет. 

Още от първите християни започнало честването на рождеството на Кръстителя Господен. А от IV век празникът е включен в християнския календар.

Рождеството на Пророкът, Предтечата и Кръстителят на Господа нашия Иисус Христос било предвъзвестено от пророк Исая за 700 години до самото събитие: " Гласът на викащия в пустинята говори: пригответе път Господу, прави направете в пустинята пътеките за нашия Бог" (Ис. 40:3).

Път към никъде

Езическите традиции в народа тежко се изкореняват. Това има свое обяснение. На човека, поради неговата  приземеност, греховност и неразвитост, по му е леко да прави поклонение на видимия свят, примитивния, отколкото да се тегле нагоре, към невидимия и възвисения.

Затова са възникли различни поклонения на стихиите, природните явления и са разпространили различни суеверия и предразсъдъци.

През нощта срещу Иван Купала (Купала - езически бог на плодовете) нашите предци-езичници празнували деня на лятното слънцестоене. По стария стил това било на 23-24 юни, а по новия - на 7 юли. Неосведомените предци считали, че необходимо да принасят жертва на божеството, да го ублажават. Затова са палили огън, юнаци и девойки танцували около него, врачували... Като резултат - празник на похотите.

На православните християни важно да помнят, че зад привлекателната картинка на огньовете и празнуванията стои нещо кощунствено  - подигравка с онзи, който с горещо сърце, неуморима молитва и проповед за покаяние подготвил света към идването на Христа Спасителя. Присъединявайки се до "народните игри", вие зачертавате пътя към спасението си. 

В този ден опитвайте се повече от обикновеното да се съсредоточите върху молитвата, вспомнете славния пророк и Кръстител Господен Йоан, неговото житие и се възрадвайте на неговото рождение като начало на явлението на Господа нашия Иисус Христос в света. 

Записано от  Наталия Горошкова

Социальные комментарии Cackle